Πρόπολη

Πρόπολη. Vitae Value Holistics <i>the art of cosmetics</i>.

Η πρόπολη είναι ένα φυσικό αντιβιωτικό από την κυψέλη στην υπηρεσία του ανθρώπου. Ένα αντιβιωτικό που η χρήση του δεν προκαλεί ανθεκτικά στελέχη. Είναι η ουσία που εκκρίνει το μελίσσι και την χρησιμοποιεί για να κλείσει,να σκοτώσει να σφραγίσει να απομονώσει την κυψέλη από εχθρούς που μπορεί να την απειλούν. Όπως ιούς, βακτήρια μικρόβια μύκητες.