Ιδιωτικές Ετικέτες

Ιδιωτικές Ετικέτες

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ
  • Ποιότητα
  • Πρωτοτυπία
  • Αποτελεσματικότητα
  • Φυσικότητα
  • Οργανικότητα
  • Και δική σας ιδιωτική ετικέτα
Η ευκαιρία να έχετε στον χώρο της δικής σας δουλειάς, προιόντα με αυτά τα χαρακτηριστικά και το δικό σας λογότυπο. Η Vitae Value προσφέρει τα προιόντα της σε σας, με την δική σας ετικέτα.
  • Αποστέλλουμε τα προιόντα χωρίς ετικέτα και επικολλάτε την δική σας.
  • Αποστέλλουμε τα προιόντα σε σας με την δική σας ετικέτα, την μακέτα της οποίας, εσείς ή εμείς δημιουργούμε.