Έντονα = υποχρεωτικό πεδίο
Πλάγια = Προαιρετικά

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ: